Wat vooraf ging aan op de oprichting van de Stichting Griffioen “De Wijk”

 • Vanaf 1996 werden er jaarlijkse Seisjesdagen georganiseerd op de Seisweg.
 • Seisdagen werden steeds groter van opzet. Wat begon met een kruiptunnel, een ballenbad en een rommelmarkt(je) groeide uit tot een evenement met draaimolen, klimwand, hoogwerker, springkussens ed. De Seisjesdagen werden afgesloten met een gezamenlijk barbecue voor alle deelnemers en organisatoren.
 • Voor de opbrengst van de Seisjesdagen werd meestal een doel benoemd. Zo werd in 1997 de Seisklok opgeknapt en terug geplaatst op de Seisweg. Ook werd het speeltuintje aan de Seisweg/Seispad onder handen genomen en en aantal nieuwe speelobjecten geplaatst.
 • Verder stond 1998 en 1999 in teken van Eurodroom en Seishof. Beide projecten werden gebundeld. Jeugd uit de wijk ondersteunde project met acties, die ook geld opbrachten om het een en ander tot stand te brengen. Mede voor het realiseren van deze doelen werd besloten een “doorstart” te maken en officieel een rechtspersoon te worden. De Stichting Griffioen “De Wijk” was geboren (12-2-1999)

Wat zijn de activiteiten van de Stichting Griffioen “De Wijk” in de loop van de tijd geweest?

Allereerst is de doelstelling van de stichting van belang, deze luidt :

“het in standhouden en bevorderen van activiteiten die de leefbaarheid, saamhorigheid en het welzijn van de bewoners van de wijk de Griffioen beogen”

In de loop van de tijd zijn er tal van projecten en activiteiten georganiseerd. Hieronder een opsomming van een aantal, zonder hiermee de intentie te hebben uitputtend te zijn:

 • Project “Kunst in de Wijk I “ waarbij door bewoners zo’n 750 tegeltjes zijn beschilderd in thema lucht,water, land en op 2 zuilen aan de ingang van de wijk zijn geplakt.
 • Project “Kunst in de Wijk II” door bewoners (120 ?) zijn stoeptegels voorzien van mozaïek ontwerpen en in het trottoir bij hun woning ingelegd.
 • Project “Kunst in de Wijk III “ door bewoners is een workshop poëzie gevolgd waarbij gedichten zijn gemaakt die in een poëzie boekje zijn samengebracht en van een selectie zijn poëzie panelen gemaakt die in de wijk zijn     opgehangen.
 • Project “Kunst in de Wijk IV” op veler verzoek een herhaling van KINW II waarbij nogmaals een groot aantal mozaïek tegels zijn gemaakt en ingelegd.
 • Er is een oude schaftkeet aangekocht en omgetoverd tot een mobiele wijkkeet van waaruit activiteiten op straat werden ondersteund. Hij werd “de Kamelioen” genoemd.
 • Al vrij snel wordt er een “clubblaadje” gemaakt en huis aan huis rond gebracht om alle wijkbewoners op de hoogte te brengen van onze activiteiten en zomogelijk ook te betrekken bij nieuwe activiteiten. Het blaadje wordt “de Griffel” genoemd.
 • Ieder jaar wordt er een Koninginnedag georganiseerd, die van oudsher in ieder geval bestaat uit de traditionele kinderspelen, zeskamp, versierde fietsen optocht met fanfare en de eerste jaren een oranjebal.
 • Op het Seishof wordt er vanaf het jaar na de opening hiervan (2001) een jeu de boules toernooi gehouden. Ieder jaar doen er zo’n 40 koppels aan mee. Er vindt een spannende strijd plaats om de trofee. Toernooi strekt zich uit van eind april tot een eind- en finaledag in juni.
 • Op Seishof is, ter opfleuring van de jeu de boules baan een levens grote muurschildering gemaakt van een Frans landschap.
 • Er wordt een boekje samengesteld en uitgegeven onder de naam “Beelden van de Seisweg en de wijk de Griffioen”, dit is binnen enkele dagen uitverkocht.
 • Groot aantal kinderactiviteiten zoals ; Sinterklaas, straatspeeldag, spelletjesmiddag, voetbaltoernooi, jaarlijkse lampionnenoptocht, knutselmiddagen, filmmiddag, Vrolijke Griffioendag, discofeesten, apenkooien etc.
 • Er wordt een aantal jaar een zogenaamde “troepgroep” georganiseerd waarbij kinderen uit de wijk de wijk vrij maken van zwerfvuil.
 • Er worden diverse activiteiten voor volwassenen georganiseerd zoals ;

Muziek- en dansavonden, dart toernooi, wijk voetbaltoernooi, volleybaltoernooi, vinylavond, viswedstrijd, motorrit, wandelingen op diverse locaties, EK en WK plaza (voetbal op groot scherm) , Griffioendictee, ei-werptoernooi etc.

 • Vanaf april 2004 heeft de Stichting de beschikking over een eigen wijkgebouw.Het wijkgebouw is gevestigd in het oude schoolgebouw aan de Olmenlaan. Verschillende groepen vrijwilligers ontstaan voor het beheer, schoonmaak, onderhoud ed. Activiteiten nemen vanaf dan een vlucht. We zijn hierdoor in de gelegenheid een groot aantal binnen activiteiten te organiseren. Tevens hebben we de beschikking over een eigen jeugdruimte, die goed bezocht wordt.
 • De stichting wint gedurende een aantal jaren een groot aantal “spekcheques”van de gemeente Middelburg voor de vele leuke en originele activiteiten die ze organiseert.
 • Als het wijkgebouw aan de Olmenlaan wordt gesloopt, krijgt de stichting in 2006 in de Griffioenstraat de beschikking over een 5-tal portcabines waar het wijkcentrum in wordt gevestigd. Het onderkomen wordt door vrijwilligers mooi opgeknapt en ingericht.
 • Ook vanuit deze locatie vinden vele activiteiten plaats waaronder tweemaal in 2007 en 2008 een grote kerstmarkt, het jubileumweekend in 2009, Griffioenloop en vele kleinere activiteiten voor jong en oud.
 • In het najaar van 2010 wordt het wijkcentrum uitgebreid met 8 extra portocabins.

Door een schenking van het Oranjefonds kan het interieur vernieuwd worden en diverse spullen zoals bv een computer, tafeltennistafel etc. aangeschaft worden.

Bestuur en vrijwilligers zijn erg gemotiveerd de komende jaren er tegenaan te gaan!

 • Grootse opening van het wijkcentrum en jaarmarkt op zaterdag 4 juni 2011.
 • Vanaf 2011 vinden vele diverse activiteiten in en rond het vernieuwde wijkcentrum plaats zowel tijdens de reguliere openingen op woensdag middag en vrijdag avond als op andere dagen.

Activiteiten voor de jeugd: creamiddagen, film, sinterklaasviering, Halloweenfeest, Apenkooi in de gymzaal, Griffioenloop, WIIavond, spelletjesmiddagen, Koninginnedagspelletjes, -vrijmarkt en –fietsoptocht, Lampionnenoptocht in november, disco, ……etcetc.

Voor de oudere wijkbewoners: dartavonden, mosselavond, muziekquiz, Griffioenloop, lezingen, voetbal kijken, bridge, filmavonden, informatieavonden, disco, etc..

Buiten deze activiteiten worden er diverse activiteiten aangeboden op locatie te denken aan wandelingen Fort Rammekes, waterwin gebied, toneelavond door vrijwilligers, rondleidingen door de wijk, Jeu de boules toernooi op het Seishof, ….etc.

 • Ondertussen zijn de besprekingen met Zorgstroom en de Gemeente Middelburg over een toekomstige huisvesting van de Stichting weer uit de koelkast gehaald.

Deze waren een aantal jaren geleden al gevoerd, maar door de crisis is het plan tijdelijk stil gezet.

Vanaf 2011 wordt er door afvaardiging van het bestuur en Zorgstroom middels regelmatig overleg een samenwerkings- en gebruikersovereenkomst van de welzijnsruimte opgesteld.

Dit resulteert op 27 maart 2013 in een ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en legging van de eerste steen.

Na veelvuldig overleg tussen commissies van Zorgstroom, Stichting en inrichtingsbedrijf, keukeninstallateurs etc. komt de inrichting van de welzijnsruimte in de nieuwbouw langzaam tot stand.

14 december 2013 is het dan zover: Stichting Griffioen “De Wijk” verhuist naar de nieuwbouw; 20 december 2013 wordt middels een “symbolische” verhuizing het wijkcentrum feestelijk geopend.

 • Vanaf jan 2014 vinden vele diverse activiteiten in en rond het vernieuwde wijkcentrum plaats zowel tijdens de reguliere openingen op woensdag middag en vrijdag avond als op andere dagen.

Kortom …..een wijk en een Stichting die in beweging is en iets maakt van de woonomgeving!