Stichting Griffioen “de Wijk” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Griffioen “de Wijk”
Griffioenstraat 36
4334 BK Middelburg
email: contactformulier
www: www.griffioendewijk.nl

Persoonsgegevens

Stichting Griffioen “de Wijk” verwerkt persoonsgegevens. Hieronder volgen de verschillende opties waarbij er informatie verwerkt kan worden.

Contactformulier

Op Stichting Griffioen “de Wijk” kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier. De gegevens die worden ingevuld worden niet opgeslagen in een database.
Zodra het contactformulier is ingevuld en u klikt op de knop verzenden wordt er een mail gestuurd naar ons e-mailadres
De gegevens zijn enkel beschikbaar in het e-mailprogramma en zullen enkel gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden.

Nieuwsbrief

Op Stichting Griffioen “de Wijk” kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Tijdens de registratie worden uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database. Zodoende kunnen wij u via de mail contacteren. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

Griffioen Veilig

Op Stichting Griffioen “de Wijk” kunt u zich aanmelden voor de WhatsAppgroep Griffioen Veilig.  Tijdens de registratie wordt om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode gevraagd die worden opgeslagen in een database. Deze gegevens worden gebruikt om te verifieren dat u uit deze wijk komt en u eventueel een nieuwsbrief te kunnen sturen. Zodra u zich heeft aangemeld wordt uw telefoonnummer toegevoegd aan de Whatsappgroep. U kunt zich ten allen tijde afmelden uit de Whatsappgroep waarnaar ook de gegevens in de database zullen worden verwijderd.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Om aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen zijn de volgende acties uitgevoerd bij Google:

  • er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
  • het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
  • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Griffioen “de Wijk” gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Griffioen “de Wijk” neemt de bescherming van deze website serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Stichting Griffioen “de Wijk” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacybeleid

Stichting Griffioen “de Wijk” behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Stichting Griffioen “de Wijk” te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via deze pagina.

Disclaimer

De inhoud van www.griffioendewijk.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Stichting Griffioen “de Wijk” tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Stichting Griffioen “de Wijk” expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.