De gemeente Middelburg vindt het belangrijk dat bewoners invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun wijk gebeurt. Wijkaanpak betekent veel in het behoud en verbetering van de leefbaarheid in de wijken. Ook leert het gemeentebestuur van de argumenten en ideeën van bewoners.

De wijktafel is het overlegmoment voor de wijk met de gemeente. Behalve bewoners zitten rond de wijktafel de wijkwethouder, de wijkmanager, een agent van het wijkteam, de opbouwwerker van de wijken een aantal raadsleden. De wijkmanager vormt de schakel tussen de gemeentelijke organisatie, de bewoners en externe partijen. Geregeld komen vakspecialisten van de gemeente op de wijktafel om plannen voor de wijk toe te lichten.

De wijktafels hebben een eigen budget voor activiteiten in de wijk. Voor de uitvoering van wijkplannen staan de reguliere budgetten van de gemeente en andere organisaties open. De wijktafels worden twee keer per jaar gehouden.