WIJKTEAM GRIFFIOEN

Het wijkteam wordt gevormd door een groep betrokken inwoners van de wijk samen met de wijkmanager van de gemeente. Het wijkteam onderhoudt goede contacten met de wijkbewoners, wijkmanager (mevrouw Mourijn van ‘t Hof), wijkwethouder (Eduard Smit), stichtingen in de wijk, zorgcentra, scholen etc.

Zo leggen we verbindingen tussen bewoners onderling en de gemeente, we luisteren naar wat er in de wijk leeft, zoeken samen naar oplossingen en verwijzen waar nodig door. We streven naar een leefbare wijk waar het prettig wonen is en waar een goed onderling contact mogelijk is.

Wilt u zelf iets ondernemen, in of voor de wijk, dan kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning. Mochten wij niet voldoende kennis in huis hebben dan proberen wij u in contact te brengen met personen of instanties die u verder kunnen helpen.

Heeft u belangstelling voor het lidmaatschap van het wijkteam, laat dit even weten. We streven naar een sterk en breed samengesteld wijkteam.

Indien u contact wilt opnemen met bovengenoemde teams of leden daarvan kunt u een email sturen naar wijkteamgriffioen@griffioendewijk.nl